Cửa Hàng : nguyễn minh đức

nguyễn minh đức

Số Điện Thoại :01683573814

Email : duc13101999@gmail.com

Địa Chỉ : 26 ngõ 2 nguyễn chánh - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Gọi Điện Gửi SMS

Pin Laptop Hp Pavilion Touchsmart 14 15

380,000 đ 430,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

VINABOX X9

1,000,000 đ 1,250,000 đ
-20%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

ANDROID TIVI BOX 4K LTP – A8 PLUS

800,000 đ 900,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Loa Bluetooth kiêm đèn ngủ LTP

470,000 đ 550,000 đ
-14%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Ổ cứng SSD Colorful SL300 240GB

1,490,000 đ 1,550,000 đ
-3%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite A80,A85

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop SAMSUNG NP-Q328

380,000 đ 430,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop SAMSUNG NP-NC10-KA03CN

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Hp Envy 15, Envy 17

390,000 đ 430,000 đ
-9%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop SAMSUNG NP-R418,NP-R420

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Acer Aspire 5738,5738G,5738Z

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Acer Aspire 5739,5739G

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Acer Aspire 5733

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite S800

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Acer Aspire 5755,5755g,5755ZG

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite S875,S875D (5024U)

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite S850,S845

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite U200

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Toshiba Satellite R945

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite S870,S870D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite S855,S855D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite S840

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Toshiba Satellite L830,L835

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Toshiba Satellite M200

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L850,L855

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L840,L845

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

PinToshiba Satellite PA3533U,PA3534U

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite P855,P855D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite M840

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite P870,P870D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L670

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite PA3506U

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite P850,P850D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite P875-S7102

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L870,L875,L875D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L755,L755D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L800

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L745

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Toshiba Satellite L675,L675D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite M805,M805D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L805

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite P840

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite M640,M645

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite M500

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite M300

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite P800

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite M50,M55,M70

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite M40

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite L805

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite L550

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Toshiba Satellite L505,L505D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite L510,L515

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite L305,L305D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite L300

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite L600,L600D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite L205

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite L100,L10

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite L312,L315

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite C645,C645D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Toshiba Satellite C650,C650D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite A505,A505D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite A60,A65

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Toshiba Satellite A350,A350D

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Hp ProBook 4730S,4740s

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Hp ProBook 6470B

380,000 đ 540,000 đ
-29%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin laptop Hp ProBook 6540b

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 6550b,6555b

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 455-G2

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 6445b

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 470-G0

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 6545b

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 6440b

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 470-G1

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 4720S

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 6465B

380,000 đ 430,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 6450b

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp ProBook 6560b,6565b,6570b

380,000 đ 430,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 4325S

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 4326S

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook ra04

380,000 đ 430,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 4230S

420,000 đ 500,000 đ
-16%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Hp Pavilion Sleekbook 15-b153sg

380,000 đ 430,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Pavilion hs04

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 450-G2

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Pavilion HDX18T-1000

480,000 đ 540,000 đ
-11%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Pavilion G7

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 455-G0

380,000 đ 540,000 đ
-29%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 4510s

350,000 đ 430,000 đ
-18%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 4535s

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 4530s

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 4515s

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Pin Laptop Hp Probook 455-G1

350,000 đ 400,000 đ
-12%
nguyễn minh đức
01683573814
Điểm:
0 % phản hồi tích cực