Máy cấp nguồn DC 30V/5A Zhaoxin PS-305D

1,350,000 đ 1,550,000 đ
-12%
adminalo
adminalo
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Đế nạp bios 1.8v (Thiết bị chép ROM 1.8v)

150,000 đ 300,000 đ
-50%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Móc đẩy chốt hộp mực máy in

60,000 đ 80,000 đ
-25%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Kính lúp zom 40 lần có led

90,000 đ 120,000 đ
-25%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Máy nạp rom MiniPro TL 866

1,050,000 đ 1,500,000 đ
-30%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Cao Áp lCD LED đa năng

70,000 đ 140,000 đ
-50%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Cao áp LCD 4 bóng

50,000 đ 100,000 đ
-50%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

card test main đa năng TL460s plus

450,000 đ 900,000 đ
-50%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Máy chép ROM MINI PRO RT809F

1,350,000 đ 1,500,000 đ
-10%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Đồng hồ vạn năng điện tử tự động UT61A

1,000,000 đ 1,500,000 đ
-33%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực