Cable Ipad to VGA 20cm

250,000 đ 300,000 đ
-16%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Cable MHL S3,4,5 Samsung

180,000 đ 250,000 đ
-28%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Cable MHL All in one TO HDMI 2M

170,000 đ 300,000 đ
-43%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực