Máy tính đồng bộ DELL VOS3650MT PYYPD1

10,650,000 đ 11,000,000 đ
-3%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Máy tính đồng bộ PC Dell Vostro 3650MT MTPG4400

6,750,000 đ 7,000,000 đ
-3%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Máy tính đồng bộ PC Dell Inspiron 3650 MTI35234

8,650,000 đ 9,000,000 đ
-3%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Máy tính đồng bộ Dell Inspiron 3250ST W0CK42

8,350,000 đ 8,700,000 đ
-4%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Máy tính đồng bộ PC Dell Vostro 3250ST 2K3RD1

6,900,000 đ 7,400,000 đ
-6%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực