Ổ cứng HDD Laptop Seagate 1TB - HDD 1000Gb

1,300,000 đ 1,450,000 đ
-10%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Ổ cứng HDD Laptop Seagate 750GB

950,000 đ 1,000,000 đ
-5%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Ổ cứng HDD Laptop Seagate 500 GB

860,000 đ 900,000 đ
-4%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Ổ cứng HDD Laptop Seagate 320GB

650,000 đ 700,000 đ
-7%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Bàn phím laptop Dell XPS 1340 - Keyboad Dell

200,000 đ 230,000 đ
-13%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Bàn phím laptop Dell Vostro 1440 - Keyboard Dell

250,000 đ 280,000 đ
-10%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Bàn phím laptop Dell XPS 13 - Keyboard Dell

290,000 đ 320,000 đ
-9%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Bàn phím laptop Dell N5110 - Keyboard Dell

140,000 đ 170,000 đ
-17%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Bàn phím laptop Dell 1425 1427 - Keyboard Dell

180,000 đ 230,000 đ
-21%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Ram DDR2 2G cho laptop

270,000 đ 310,000 đ
-12%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Ram Laptop DDR3 2GB PC3 hàng chính hãng

270,000 đ 340,000 đ
-20%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Ram laptop DDR3 4G Bus 1600 PC3L

540,000 đ 580,000 đ
-6%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

RAM laptop 8GB PC3 DDR3

1,000,000 đ 1,225,000 đ
-18%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực