Sạc laptop Acer 19V 3.42A Chính hãng (Zin)

150,000 đ 220,000 đ
-31%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Sạc laptop Acer 19V 4.7A chính hãng (zin)

170,000 đ 290,000 đ
-41%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Sạc HP 18,5V 3.5A chân kim, Zin (Chính hãng)

170,000 đ 280,000 đ
-39%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Sạc HP 19V-4.7A chân kim to, Zin (Chính hãng)

190,000 đ 320,000 đ
-40%
0835259000
0835259000
Điểm: 22
88 % phản hồi tích cực

Sạc pin zin laptop Acer 19V 3.42A - Adapter

150,000 đ 200,000 đ
-25%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Ổ cứng HDD Laptop Seagate 1TB - HDD 1000Gb

1,300,000 đ 1,450,000 đ
-10%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Ổ cứng HDD Laptop Seagate 750GB

950,000 đ 1,000,000 đ
-5%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Sạc laptop HP 19V-4.7A - Adapter HP

180,000 đ 280,000 đ
-35%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin Laptop HP 18.5V-3.5A - Adapter HP

140,000 đ 170,000 đ
-17%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop DELL 19.5V3.34A - Adapter Dell

155,000 đ 170,000 đ
-8%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Ổ cứng HDD Laptop Seagate 500 GB

860,000 đ 900,000 đ
-4%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop ASUS 19V3.42A - Adapter ASUS

115,000 đ 120,000 đ
-4%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Ổ cứng HDD Laptop Seagate 320GB

650,000 đ 700,000 đ
-7%
0986126561
0986126561
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop ASUS 19V4.74A - Adapter ASUS

145,000 đ 170,000 đ
-14%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop Asus 19V-2.1 - Adapter ASUS

160,000 đ 180,000 đ
-11%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop ASUS 19V-3.42A - Adapter ASUS

320,000 đ 350,000 đ
-8%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop ASUS 19V - 2.37A - Adapter ASUS

240,000 đ 270,000 đ
-11%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop Acer 19V 3.42A - Adapter ACER

120,000 đ 150,000 đ
-20%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop Acer 19V 4.7A - Adapter ACER

150,000 đ 170,000 đ
-11%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop SONY 19.5V 4.7A - Adapter SONY

160,000 đ 210,000 đ
-23%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Sạc pin laptop Sony 19.5V 3.9A - Adapter SONY

160,000 đ 220,000 đ
-27%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Ổ cứng di động WD My Book New 4TB Đen

4,150,000 đ 4,300,000 đ
-3%
0915460000
0915460000
Điểm: 14
93.33 % phản hồi tích cực