Cửa Hàng : Bùi Thị Ngọc Ánh

Bùi Thị Ngọc Ánh

Số Điện Thoại :01666564599

Email : ngocanh2702@gmail.com

Địa Chỉ : 38D Dương Khuê - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Gọi Điện Gửi SMS

Đĩa DVD

5,000 đ 7,000 đ
-28%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Đĩa CD

4,000 đ 7,000 đ
-42%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bút trình chiếu PP101

100,000 đ 115,000 đ
-13%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Webcam sắt

90,000 đ 100,000 đ
-10%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Ổ DVD Rom Samsung 24X

375,000 đ 405,000 đ
-7%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Ổ DVD Rom Samsung 18X

275,000 đ 295,000 đ
-6%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Box Orico 2.5

150,000 đ 200,000 đ
-25%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Camera IP yoosee

430,000 đ 500,000 đ
-14%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB nối dài 1M5 ( đen )

15,000 đ 25,000 đ
-40%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB nối dài 3M ( đen )

32,000 đ 55,000 đ
-41%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB nối dài 5M ( đen )

40,000 đ 70,000 đ
-42%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB nối dài 10M ( đen )

90,000 đ 160,000 đ
-43%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB - Máy in dài 1M5 ( đen )

15,000 đ 27,000 đ
-44%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB - Máy in dài 3M ( đen )

30,000 đ 55,000 đ
-45%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB - Máy in dài 5M ( đen )

35,000 đ 65,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB - Máy in dài 10M ( đen )

90,000 đ 165,000 đ
-45%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Màn hình LG20M38 20

1,770,000 đ 2,000,000 đ
-11%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Phím Laptop Sony CB trắng

320,000 đ 500,000 đ
-36%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Phím Laptop Sony EB trắng

240,000 đ 430,000 đ
-44%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Adapter 12V -1A chân thường

45,000 đ 80,000 đ
-43%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Adapter 9V -1A chân thường

35,000 đ 65,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Adapter 5V -1A chân thường

45,000 đ 80,000 đ
-43%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Adapter 5V -1A chân kim

45,000 đ 80,000 đ
-43%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Adapter 5V -2A chân thường

55,000 đ 100,000 đ
-44%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Adapter 5V -2A chân kim

55,000 đ 100,000 đ
-44%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Cable Displayport to HDMI 20CM

80,000 đ 100,000 đ
-20%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Cable USB 3.0 TO VGA 20CM

280,000 đ 320,000 đ
-12%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ chuyển HDMI to VGA

190,000 đ 250,000 đ
-24%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây micro HDMI ra VGA dài 20Cm

85,000 đ 110,000 đ
-22%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây Display port ra VGA dài 20Cm

75,000 đ 105,000 đ
-28%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây Iphone 4/4S ra VGA dài 20Cm

120,000 đ 155,000 đ
-22%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Đầu chuyển HDMI sang mini HDMI

15,000 đ 25,000 đ
-40%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Đầu chuyển HDMI sang micro HDMI

15,000 đ 25,000 đ
-40%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây TYPE C USB 3.1 ra HDMI

350,000 đ 400,000 đ
-12%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây USB 3.0 ra HDMI dài 20Cm

380,000 đ 450,000 đ
-15%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây micro HDMI ra HDMI dài 1M5

45,000 đ 60,000 đ
-25%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây mini HDMI ra HDMI dài 1M5

45,000 đ 60,000 đ
-25%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây Display port ra HDMI dài 20Cm

60,000 đ 80,000 đ
-25%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây Iphone 4/4s ra HDMI dài 20Cm

125,000 đ 150,000 đ
-16%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây Iphone 5/5s/6/6S ra HDMI dài 1M8

250,000 đ 300,000 đ
-16%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ chuyển AV ( Video ) ra HDMI

250,000 đ 300,000 đ
-16%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ chuyển AV ( Video ) ra VGA

250,000 đ 300,000 đ
-16%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ chuyển HDMI ra AV ( Video )

210,000 đ 270,000 đ
-22%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ chuyển VGA ra AV ( Video )

190,000 đ 240,000 đ
-20%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ GỘP VGA 2 vào 1 ra màn hình

90,000 đ 150,000 đ
-40%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ GỘP VGA 4 vào 1 ra màn hình

180,000 đ 200,000 đ
-10%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ CHIA HDMI 1 ra 2 màn hình

180,000 đ 300,000 đ
-40%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ CHIA HDMI 1 ra 4 màn hình

270,000 đ 500,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ CHIA HDMI 1 ra 8 màn hình

900,000 đ 1,600,000 đ
-43%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ GỘP HDMI 3 vào 1 ra màn hình

120,000 đ 190,000 đ
-36%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ CHIA 1 máy in ra 2 máy tính

80,000 đ 150,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Cục chuyển DVI 24+1 ra HDMI

40,000 đ 75,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Cục chuyển HDMI ra DVI 24+1

80,000 đ 150,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Đầu nối dây VGA

30,000 đ 55,000 đ
-45%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Đầu nối HDMI ( thẳng )

30,000 đ 5,000 đ
--500%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 1M5 thường

20,000 đ 35,000 đ
-42%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 1M5 trắng

35,000 đ 65,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 3M trắng

50,000 đ 90,000 đ
-44%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 5M trắng

55,000 đ 100,000 đ
-44%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 10M trắng

100,000 đ 180,000 đ
-44%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 15M trắng

120,000 đ 200,000 đ
-40%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 20M trắng

160,000 đ 300,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dây VGA dài 30M trắng

200,000 đ 390,000 đ
-48%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Quạt N99 2 Fan

115,000 đ 130,000 đ
-11%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bộ CHIA 1 máy in ra 4 máy tính

90,000 đ 160,000 đ
-43%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Cục chuyển DVI 24+5 ra VGA

30,000 đ 50,000 đ
-40%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Cụm sấy máy in Samsung ML 1640

150,000 đ 300,000 đ
-50%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

main nguồn samsung ML 1640

100,000 đ 400,000 đ
-75%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Main Cao Áp Samsung ML 1640

70,000 đ 130,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Card formatter máy in samsung ML 1640

170,000 đ 320,000 đ
-46%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Đầu nối sợi Quang OPTICAL

12,000 đ 17,000 đ
-29%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Dao cắt sợi Quang NetLink FC-6S

800,000 đ 930,000 đ
-13%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

TOOL nhấn dây mạng KD-01

70,000 đ 110,000 đ
-36%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Tay Game U928

105,000 đ 120,000 đ
-12%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Tay Game U909

100,000 đ 120,000 đ
-16%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Tay Game V706

70,000 đ 80,000 đ
-12%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bút trình chiếu PP900

140,000 đ 155,000 đ
-9%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bút trình chiếu Logiteck R400

225,000 đ 250,000 đ
-10%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Bút trình chiếu Logitek R800

860,000 đ 1,300,000 đ
-33%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Mic M9

110,000 đ 125,000 đ
-12%
Bùi Thị Ngọc Ánh
01666564599
Điểm:
0 % phản hồi tích cực