Card PCIEX - LPT ( chân nhỏ )

190,000 đ 250,000 đ
-24%
0328824774
0328824774
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Card PCIEX - USB 4 port 3.0 ( chân nhỏ )

190,000 đ 240,000 đ
-20%
0328824774
0328824774
Điểm:
0 % phản hồi tích cực

Card Lan server HP H5007NL, 2 port 1Gbps, PCI-E 4x

850,000 đ 1,050,000 đ
-19%
02466565856
02466565856
Điểm: 9
90 % phản hồi tích cực

Card hình ZOTAC GTX750-1G

670,000 đ 950,000 đ
-29%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Card hình ZOTAC GT730-1G

400,000 đ 650,000 đ
-38%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Card hình GALAX GT730-1G

400,000 đ 650,000 đ
-38%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Card hình MSI N630GT

270,000 đ 500,000 đ
-46%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Card hình MSI R7730-1G

370,000 đ 700,000 đ
-47%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Card hình GV-N75TOC2-2G

1,400,000 đ 1,990,000 đ
-29%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực

Card hình GIGABYTE GV-N730-2GI

350,000 đ 650,000 đ
-46%
0987999947
0987999947
Điểm: 32
80 % phản hồi tích cực